Forest fire From: 22-07-2018 23:00 Until: 23-07-2018 22:59 warning for: Forest fire Level: Yellow info button
cap:instruction>

norsk:
Lokal stor gress-, lyng- og skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning.

Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt. Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner.<